Завжди пам’ятайте!!!

Оволодіти педагогічною майстерністю може кожний педагог за умови цілеспрямованої роботи над собою. Вона формується на основі практичного досвіду. А. С. Макаренко

07.12.18

Аналіз проведення олімпіад із фізики та астрономії


На виконання наказу відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації від 24.09.2018 №201 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів із навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році» та для пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді 01.12.2018 на базі Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ст. №1 проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з астрономії, а 02.12.2018 на базі Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ст. №2 проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з фізики.
В олімпіаді з астрономії взяли участь 6 учнів 9-11 класів із 6 закладів загальної середньої освіти району, а саме: Леськівської, Руськополянських №1 та №2, Степанківської, Червонослобідських №1 та №2 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. Запропоновані олімпіадні завдання розроблені КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».
Під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії учні 10 класу розв’язували задачі на знаходження радіуса астероїда за допомогою рівноплечих важільних терезів; визначення середньої густини зірки із використанням першої космічної швидкості; використання зв’язку роздільної здатності ока із видимою зоряною величиною; визначення товщини сфери, створеної з планет Сонячної системи за заданими радіусом та густиною; пояснення фізичного змісту законів Кеплера на уявній Галактиці. Учні 11 класу розв’язували задачі на використання співвідношення видимої та абсолютної зоряної величини, враховуючи роздільну здатність людського ока; застосування фізичних характеристик поверхні Сонця, закону Всесвітнього тяжіння на поверхні Сонця; встановлення зв’язку енергії, що випромінює подвійна зоря та її світності; зв’язку видимої зоряної величини з відстанню від астероїда до світила, застосовуючи ІІ закон Кеплера; зв’язку між густиною, масою та об’ємом зорі, застосовуючи ІІІ закон Кеплера.
            Кращі знання з астрономії виявила учениця 11 класу Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Толочко Оксана Юріївна (вч. Тарапата С.Ю.).
Аналіз олімпіадних завдань показав, що учень 10 класу не розв’язав жодної із запропонованих задач; учні 11 класу неправильно розрахували видиму зоряну величину, не врахували фізичні характеристики Сонця для розрахунку енергії, яку отримає тіло людини, не вивели узагальнюючу формулу для знаходження енергії, що випромінює подвійна зоряна система, не зуміли використати ІІ закон Кеплера для визначення відстані від астероїда до світила тощо.
В олімпіаді з фізики взяли участь 23 учні 7-11 класів із 11 закладів загальної середньої освіти району та 1 закладу загальної середньої освіти Степанківської ОТГ. Запропоновані олімпіадні завдання розроблені КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

Під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики учні 7-11 класів виконували завдання теоретичного та експериментального (уявний експеримент) турів.
Учні 7 класу розв’язували задачі на знаходження об’єму тіл малих розмірів; порівняння часу при рівномірному русі кількох фізичних тіл; визначення і порівняння довжини траєкторії рівномірного та криволінійного рухів; знаходження мінімального проміжку часу, протягом якого математичні маятники одночасно пройдуть положення рівноваги; знаходження площі прямокутної ділянки з використанням формул рівномірного прямолінійного руху. Під час уявного експерименту семикласники визначали діаметр баскетбольного м’яча за допомогою жорсткої лінійки та додаткового обладнання кількома способами.
Учні 8 класу розв’язували задачі на порівняння сил, що діють на одиницю довжини периметра перерізу вздовж і впоперек фізичного тіла; визначення швидкості руху зустрічних тіл; знаходження маси тіла, з яким відбуваються процеси нагрівання та плавлення; пояснення зміни потенціальної енергії відповідно до рівня води в басейні; визначення маси фізичного тіла внаслідок зміни рівня води в трубці гідравлічного пресу. Під час уявного експерименту восьмикласники визначали густину невідомої рідини за допомогою вказаного обладнання.
Учні 9 класу розв’язували задачі на знаходження сили струму, який пропущений через провідник, що знаходиться в однорідному магнітному полі; визначення теплової потужності батареї опалення, враховуючи, що теплопередача від одного тіла до другого пропорційна різниці температур цих тіл; визначення сумарного шляху, який пройшли всі уявні зображення; знаходження доцентрового прискорення фізичного тіла на момент, коли швидкості тіл взаємно перпендикулярні; опору резисторів із урахуванням різних типів з’єднання. Під час уявного експерименту дев’ятикласники визначали густину маслянистої рідини за допомогою вказаного обладнання.
Учні 10 класу розв’язували задачі на визначення доцентрового прискорення тіла, під час його переміщення по колу проти основного руху; умови рівноваги із використанням ІІ та ІІІ законів Ньютона, не враховуючи деформацію дошки; сили струму, створеної електроном, що рухається по колу в магнітному полі; утворення зображень у плоскому дзеркалі з визначенням відстані від точки до лінзи, коли лінза та дзеркало знаходяться впритул один до одного; знкаходження мінімальної відстані системи, що перебуває в стані статичної рівноваги, не враховуючи тертя. Під час уявного експерименту десятикласники визначали потужність нагрівника за допомогою вказаного обладнання.
Учні 11 класу розв’язували задачі на визначення початкового співвідношення мас води і льоду за графіком залежності температури від часу; відносної вологості повітря через різницю тисків даного повітря, що знаходиться під стовпчиком ртуті; руху кульки певної маси і заряду в однорідному електричному полі; статичної рівноваги з використанням Архімедової сили; розв’язання електричних кіл із різними типами з’єднань. Під час уявного експерименту одинадцятикласники визначали значення опорів трьох резисторів, з’єднаних «зіркою», за допомогою вказаного обладнання.
            Кращі знання з фізики виявили учні Дубіївської (8 кл., 10 кл., вч. Конюшенко В.І.), Геронимівської (7 кл., 9 кл., вч. Гуржій А.М.), Руськополянської №1 (7 кл., вч. Лимаренко В.І.), Червонослобідської №1 (11 кл., вч. Тарапата С.Ю.) та Червонослобідської №2 (10 кл., вч. Ступка Н.О.) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.
Аналіз олімпіадних завдань показав, що учні 7 класу допустили помилки при перетворенні одиниць вимірювання в систему СІ; встановленні відмінностей між масою та об’ємом тіла; знаходженні часу руху двох тіл, враховуючи різницю їх швидкостей; використанні формули довжини кола, формули швидкості рівномірного прямолінійного руху; встановленні відмінностей між часом та періодом коливання математичних маятників; застосуванні формули площі прямокутника; визначенні діаметра та довжини кола під час проведення уявного експерименту тощо.
Учні 8 класу допустили помилки при визначенні співвідношення сил, що діють на одиницю довжини периметра перерізу вздовж і впоперек фізичного тіла; записі умови зустрічі двох тіл; вираженні часу руху тіл через відстані, які вони пройшли; при перетворенні одиниць вимірювання в систему СІ; записі умови рівноваги сили тяжіння із силою Архімеда; поясненні зміни потенціальної енергії води в басейні; записі умови рівноваги системи; при логічних міркуваннях під час проведення уявного експерименту тощо.
Учні 9 класу допустили помилки при визначенні напрямку сили струму, використовуючи правило лівої руки; сил, які діють на провідник, поміщений в однорідне магнітне поле; застосуванні формули кількості теплоти необхідної під час нагрівання у формулі потужності батареї опалення; застосуванні властивостей плоского дзеркала, побудові рисунка до задачі на знаходження доцентрового прискорення тіла; густини маслянистої рідини за допомогою зазначеного обладнання під час проведення уявного експерименту тощо.
Учні 10 класу допустили помилки при визначенні доцентрового прискорення тіла під час його переміщення по колу проти основного руху; записі умови рівноваги тіла, використовуючи ІІ і ІІІ закони Ньютона; побудові зображення в системі тонка лінза – дзеркало; проектуванні сил на координатні вісі; при логічних міркуваннях та записі рівняння теплового балансу під час проведення уявного експерименту тощо.
Учні 11 класу допустили помилки при встановленні зв’язку між потужністю нагрівника та кількістю теплоти, що виділяється при плавленні льоду та нагріванні води; використанні особливостей зміни гідростатичного тиску в залежності від положення трубки; використанні закону Ома для повного кола з різними типами з’єднань; встановленні статичної рівноваги із використанням закону Архімеда тощо. Учні не змогли запропонувати як експериментально обчислити опір провідників, з’єднаних «зіркою».
Не взяли участі в олімпіаді з фізики учні Байбузівської (директор Скирда К.Ф.), Будищенської (директор Круть Н.М.), Думанецької (директор Романенко Н.Д.), Мошнівської (директор Майданік Н.В.), Руськополянської №2 (директор Ткаченко Л. В.), Тубільцівської (директор Майданік М. Ф.), Худяківської (директор Сивець Г. І.), Хутірської (директор Сербіна А. М.), Яснозірської (директор Антоненко І. М.) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Кумейківської (директор Постіл К.А.), Нечаївської (директор Андреєва Г.М.), Сагунівської (директор Атамась Л.І.), Софіївської (директор Гребенюк О.Г.) загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів.

Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін


Додаток 1
до наказу управління освіти
і науки облдержадміністрації
від  03.12.2018  № 243Графік проведення олімпіад

Дата проведення
Навчальний предмет,
час проведення
Місце проведення
10 січня
Географія
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
11 січня
Українська мова і література
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
12 січня
Правознавство
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
 (І корпус)
Астрономія
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
 (ІІ корпус)
15 січня
Фізика
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
16 січня
Екологія
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
Російська мова і література
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
17 січня
Французька, німецька мови
(08.00-16.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
18 січня
Хімія
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
(І корпус)
Економіка
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»)
(ІІ корпус)
19 січня
Історія
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
20 січня
(І тур)
Математика
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради» (І  тур).
27 січня
(ІІ тур)
Математика
(10.00-14.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради» (ІІ тур)
25-26 січня
Англійська, іспанська мови
(08.00-16.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
26 січня
Біологія
(09.00-13.00)
КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради»
2 лютого
Інформатика
(09.00-13.00)
Черкаська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради
3 лютого
Трудове навчання
(09.00-14.00)
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради
9 лютого
Інформаційні технології
(09.00-13.00)
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради

Про анкетування для вчителів математики

Шановні колеги! 
Запрошую взяти участь в анкетуванні, яке проводить КНЗ "ЧОІПОПП ЧОР".

04.12.18

Хмарні технології на уроках фізики

30 листопада 2018 року на базі Чорнявського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» відбувся семінар-практикум учителів фізики за темою: «Активізація пізнавальної діяльності учнів та розвиток їх творчої особистості на уроках фізики шляхом використання хмарних технологій».
У методичному заході взяли участь педагоги із 19 закладів загальної середньої освіти.
Тепло і гостинно колектив школи зустрів учасників семінару.
Методику використання Google Forms на різних етапах уроку вчителі-предметники вивчали під час проведення уроку фізики в 10 класі за темою: «Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність» (Селецький Володимир Петрович, учитель фізики Чорнявського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»). За допомогою мультимедійних презентацій педагогів району ознайомлено з досвідом роботи «Онлайн-середовища для створення тестів, вікторин та ігор» та проведено тренінг «Створення Google Forms для тестової перевірки знань учнів із фізики».
Учитель фізики Мошнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Крамар Наталія Григорівна провела майстер-клас «Вивчення світлових явищ із використанням новітніх технологій», протягом якого вчителі-предметники створювали голограми, використовуючи голографічний проектор, вивчали відеодосліди за допомогою платформи ManLab та використовували інтерактивні моделі на освітянському сайті PhET.
Методист районного методичного кабінету Тищенко Ірина Анатоліївна ознайомила педагогів із Положенням про сертифікацію вчителів, яке Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення, розглянула актуальні питання щодо участі в обласних Інтернет-олімпіадах із фізики та астрономії, ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із зазначених предметів, Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», XXІV обласній виставці «Інноваційний пошук освітян Черкащини».
Учасники семінару ще раз переконалися в тому, що підтримання бажання вчитися вимагає зміни способів і форм сприйняття нового, створення різних ситуацій для застосування вивченого. Виховання інтересу передбачає реалізацію багатьох методичних прийомів, пошук і застосування різних технологій навчання, а головне – невтомну вчительську працю, самовдосконалення і самоосвіту.
       Присутні отримали позитивні емоції та дізналися багато нового і цікавого, що можна буде використати у власній педагогічний діяльності. 
           Бажаємо професійної творчості та мудрості!

Навчально-методичне забезпечення семінару